Herakleitos z Efezu, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 93 – 107. = (6;93 – 107)


str. 9821:

„Boj je otcom všetkých i kráľom všetkých, jedných robí bohmi, druhých ľuďmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými.

22 B 53 (z Hippolyta)“