Yalova univerzita angl. Yale University – školská ustanovizeň v New Haven (USA) pomenovaná po jej mecenášovi Elihu Yalovi založená v roku 1701 ako college, od roku 1887 univerzita.


yotta- tal. − značka Y − predpona jednotiek desiatkovej sústavy označujúca kvadriliónty násobok (1024).


Hlavná časť Y