Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 73 of 387)
 

  dodoizmus


– žartovné označenie synkriticizmu podľa rodinného a priateľského oslovenia jeho autora prof. Jánom Albrechtom.

 

Cf Albrecht, Ján, synkriticizmus.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014