Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 158 of 387)
 

  kotidianistika


– cieľavedomé pestovanie umenia každodenného života (artis vivendi cottidianae), ktorého základom je schopnosť anihilovať časové vakuoly v konaní (atemporalistika). Veľkým majstrom kotidianistiky bol Ján Albrecht, ktorý ju dokázal neobyčajne výdatne a prakticky kedykoľvek aplikovať v rámci pedagogickej činnosti, organizácii hudobného (umeleckého) života, ale aj v bežnom styku s ľuďmi na ulici, v zamestnaní a pod. Jedným z indikátorov toho, že sme pokročili v umení každodenného života, je vnútorná vyrovnanosť, pocit zmysluplnej spokojnosti, vedomie, že ktorýkoľvek nasledujúci okamih nášho života je okamih dosiahnutého cieľa (anihilácia časovej vakuoly medzi terajším a tzv. budúcim okamihom), schopnosť zastaviť negatívnu emóciu, ako hnev, rozhorčenie a podobne. Významným zdrojom kotidianistiky je schopnosť prežívať estetickú radosť pri (re)produkcii umeleckého diela i pri jeho recepcii.

 

Cf spôsob života synkritický.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014