Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 151 of 387)
 

  Kant, Immanuel (1724 – 1804)


– mysliteľ, ktorého inšpiratívnosť pre synkriticizmus možno ilustrovať na jeho chápaní prechodu medzi odlišnými oblasťami rozumu – medzi rozumom teoretickým, rozumom praktickým a súdnosťou. Prechod totiž u Kanta nemá význam mostu, ale význam spojenia. W. Welsch ukazuje, že "v závěrečném oddílu úvodu ke Kritice soudnosti, který je nadepsán 'O spojení zákonodárství a rozumu prostřednictvím soudnosti' ... říká Kant, 'že není možné postavit most z jedné oblasti do druhé' .... Můžeme jen ukázat, že existuje zprostředkující pojem, který dělá spojení pravděpodobným. Využívat jej doslova můžeme  ovšem právě tak málo, jako nemůžeme přejít beze změny rozumu – jakoby přes 'most' – z jedné oblasti do druhé. Kant zachovává diferenci. Avšak vyhýbá se aporiím absolutní heterogenity. Kantova stavba rozumu je kompozicí různorodosti a možnosti přechodu" (13;132).

 

Cf kriticizmus Kantov, zdroje synkriticizmu.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014