Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 318 of 387)
 

  výčlovečňujúcno


– resp. výčlovečňujúcno sa – na iné ireducibilný spôsob dostavovania sa človeka na svet, jeho nastávanie a stávanie ako dynamický aspekt (fundament) bytnenia človeka – človečenia⁄človečňujúcna. Výčlovečňujúcno (presnejšie povedané: výčlovečňujúcno svetu alebo výčlovečňujúcno sa svetu) je predmetom synkriticistickej ontológie človeka ako základnej vrstvy synkriticistickej filozofie človeka čiže synkriticistickej antropológie.

Výčlovečňujúcno sa svetu je superpozíciou vývlastňujúcnien, ktorými sa dostavujú vlastnosti človeka, a vývzťahujúcnien, ktorými sa dostavujú vzťahy človeka k prírode a v rámci spoločnosti.

Až keď v množine istých entít máme špecifický súbor väzobností medzi nimi, dostávame množinu ľudí. Až z množiny ľudí sa vyčleňujú jednotlivé ľudské indivíduá. Fatálnym momentom v tomto procese bolo dostavenie sa ega.

 

Cf bytie človeka, homo, svet.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014