Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 235 of 387)
 

  príroda


konferancia (znášanie sa, harmónia) synkrízy a diakrízy anorganických a organických procesov a útvarov; so vznikom človeka vzniká možnosť disharmonizácie (civilizácia) i možnosť reharmonizácie (kultúra) vo svete.

Synkriticistické skúmanie prírody vychádza zo synkritizácie špeciálnovedných prístupov k prírode v rámci tých ktorých odvetví prírodných vied. Keďže jednou z jadrových kategórií intervenujúcich v synkriticistickom prístupe k prírode je perichronozoféma, zameriava sa synkriticizmus na tematizáciu bezčasia najmä v rámci kvantovej a relativistickej fyziky.

 

Cf fyzika, konferancia.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014