Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 237 of 387)
 

  problematika


– špecifický významový útvar zložený z problémov. Problematika sa dá obísť perichronickou cestou. Problemtaika je predmetom synkritickej problematológie.

Problematológia čerpá zo štúdia zásobníkov problémov špeciálnych vied, najmä podmnožín nevyriešených problémov, pozri napríklad List of unsolved problems in physics, List of unsolved problems in mathematics, Open Questions: Molecular Biology and Genetics atď.

 

Cf cesta chronická, cesta perichronická, problém.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaèek, PhD., 2014