Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 112 of 387)
 

  hmota (Lenin, V. I.)


interpretácia transhorizontovej reality nechávajúca v sebe intervenovať ako ústrednú kategóriu nezávislosti od vedomia.

 

Cf hmota, realita transhorizontová,
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014