Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 265 of 387)
 

  svet


– otvorený súbor udalostí cishorizontovej, horizontovej a transhorizontovej reality; jeho otvárajúcno sa človeku je vedomie. Významotvorné procesy v rámci všetkých foriem osvojovania si sveta človekom sedimentujú v obraze sveta. Jednou z úloh synkriticizmu tvárou v tvár vzťahu sveta a obrazu sveta je pestovanie vedomia odlišnosti ich ontologických statusov a odhaľovanie kultúrotvorného potenciálu obrazu sveta a jeho vzťahu k svetu.

 

Cf človek, ontológia synkriticistická, prausúvzťažňujúcno, synkriticizmus, ťažkosť.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014