Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 334 of 387)
 

  zmysluplnosť


– vyplnenosť života človeka alebo jeho jednotlivých činností zmyslom; zmysluplnosť je maximum kultúry. Problematiku zmysluplnosti synkriticizmus rozvíja rozpracúvaním 4. tézy synkriticizmu.

 

Cf 4. téza synkriticizmu, človek, dimenzie zmyslu, inscendencia, sloboda, synkriticizmus, štrukturujúcno zmyslu, univerzum významové, útvar významový, útvar významový, zmysel, zmysel života.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014