Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 13 of 387)
 

  7. téza synkriticizmu


– 7. TS –  Podstatou lásky je potešenie z inakosti alebo prianie inakosti (homo benevolus), jej žičenie.

 

Cf , 6. téza synkriticizmu, 8. téza synkriticizmu, inakosť, synkriticizmus, tézy synkriticizmu, žičenie inakosti.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014