Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 322 of 387)
 

  význam


– prvok manifestácie sveta v našom vedomí vyjadrený jazykovými alebo mimojazykovými prostriedkami; jadrom významu je dôležitosť.

 

Cf metóda rozkladu významu na totožné a odlišné, synkriticizmus, univerzum významové, útvar významový, zmysel.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014