Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 22 of 387)
 

  agapizmus


– milujúcnostný aspekt civilizácie alebo jej vývinové pásmo. Kardinálnym problémom synkriticizmus je problém vzťahu agapizmu a polemizmus a s ním súvisiaci problém vzťahu cesta chronická a cesta perichronická vyrovnávania sa človek s ťažkosť.

 

Cf bazálno archetypálne.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014