Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 282 of 387)
 

  štrukturujúcno zmyslu


– to, čo zmyslu dodáva štruktúru a čo túto štruktúru udržuje a rozvíja. Toto štrukturujúcno má viacero dimenzií, rezov, napríklad logické alebo mimologické.

 

Cf dimenzie zmyslu, logické, synkriticizmus, štrukturujúcno, zmysel.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014