Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 304 of 387)
 

  útvar významový


– pri prvom priblížení statická zložka významového univerza, napríklad pojem, kategória, predstava, teória, súd, pocit krásy, zážitok zdesenia atď. Významové útvary sú formy alebo jednotky manifestácie sveta a nášho života vo svete v našom živote.

Významové útvary sa členia na kognitívne, emocionálne a volitívne, no v autentickej existencii sú zmiešané. Do čistých (čistejších) tvarov sa trieštia v existencii neautentickej a ľahšie sa stávajú nástrojmi manipulácií.

 

Cf , metachronozoféma, problém, problematika, význam.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014