Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 114 of 387)
 

  hodnota estetická


– miera podielu alebo stupeň participácie na premene škaredého na krásne, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na krásne čiže miera účasti na estetickom reze kultúrou.

Druhom estetickej hodnoty je hodnota umelecká ako produkt pretvárania mimoumeleckého na umelecké a miera participácie tohto procesu na kultúre.

Estetickú hodnotu skúma synkritická a synkriticistická estetika.

 

Cf axiológia synkriticistická, estetika synkritická.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014