Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 36 of 387)
 

  axiológia synkriticistická


– skúmanie hodnoty, hodnotenia, zhodnocovania na báze a prostriedkami synkriticizmu. Synkriticistická axiológia sa zakladá na myšlienke, že hodnota je miera participácie na kultúre ako pretváraní zla na dobro a škaredého na krásno, dobrého na lepšie či krásneho na krajšie alebo neutrálneho na dobré či krásne.

 

Cf hodnota.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014