Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 48 of 387)
 

  bytie človeka


– (čes. bytí člověka) – výbytňujúcno na spôsob človeka, ktorého podstatou je sebaprekračujúcno človeka a ďalšie formy transcendovania, ako napríklad prichádzanie na svet alebo umieranie (odchádzanie zo sveta); bytie človeka je synkríza všetkých foriem jeho (seba)prekračujúcna; maximom bytia človeka na svete je kultúrnenie, kultúra. S použitím slovotvorby inšpirovanej neskoroheideggerovskou prácou s filozofickým jazykom by sa dalo bytie človeka označiť ako výčlovečňujúcno sa ako nastávanie a stávanie človeka s celou jeho fakticitou a možnosťami, ktoré sa v tomto stávajúcne otvárajú. Asi najdramatickejšími možnosťami výčlovečňujúcna sa je možnosť ega, možnosť egoizácie a možnosť deegoizácie. Výčlovečňujúcno sa je predmetom synkriticistickej ontológie človeka ako fundamentu ynkriticistickej antropológie.

 

Cf antropológia synkriticistická, človek, homo, výčlovečňujúcno.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014