Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 137 of 387)
 

  inscendencia


transcendencia smerom dovnútra (života) človeka. Problematika inscendencie sa rozvíja počnúc 3. tézou synkriticizmu.

 

Cf 3. téza synkiticizmu, homo inscendens, podstata kultúry.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014