Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 296 of 387)
 

  Články  U

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž 

 

ubližovanie

udalosť

umenie

unikajúcno

univerzum významové

útecha

utrpenie

útvar významový

útvar významový emocionálny

útvar významový kognitívny

útvar významový volitívny

Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014