Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 215 of 387)
 

  perichronozofia


– (čes. perichronosofie) – disciplína synkriticizmu, skúmajúca bezčasie (perichróniu), náuka o bezčasí (perichronológia) a jeho praktikovanie (atemporalistika); perichronozofia tvorí základnú vrstvu synkriticistickej ontológie. Tak, ako teoreticky sa perichronozofia realizuje rozpracúvaním perichronológie, tak sa zasa prakticky realizuje rozvíjaním náplne atemporalistiky, ktorou je idenie po perichronickej ceste.

 

Cf ontológia synkriticistická.

Lit 9, 10;176.

Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014