Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 167 of 387)
 

  kultúra knižná


– dôležitá zložka alebo vrstva či vývinové pásmo kultúry spočívajúce v prispievaní knihy, jej zložiek, jej autora a čitateľa, jej vzniku, vývinu a nevyhnutných externých súvislostí k pretváraniu zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne. Miera participácie knihy na kultúre tvorí hodnotu knihy.

 

Cf hodnota knihy, kultúra, veda knižničná a informačná.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014