Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 65 of 387)
 

  dekonštrukcia


–  hravé rozkolísavajúcno rozkolísavaným vyúsťujúce do nových výhľadov.

 

Cf metóda synkriticizmu.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014