Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 163 of 387)
 

  kultivácia


– premena civilizovaného na kultúrne; v podstate náplň synkriticizmu. Ako príklad kultivácie môže slúžiť metóda rozkladu významu na totožné a odlišné. Iným príkladom kultivácie môže byť transformácia spoločnosti na kultúrne spoločenstvo, transformácia ľudského indivídua a člena kultúrneho spoločenstva čiže na homo culturalis.

 

Cf civilizácia, kultúra, kulturológia synkriticistická.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014