Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 263 of 387)
 

  superpozícia


– kvantovou fyzikou inšpirované pomenovanie bezčasovostnej väzobnosti rezmi ľudským pobývajúcnom na svete zvanými homo a ostatných perichronických vzťahov; bezčasovostný aspekt synkrízy.

 

Cf fyzika kvantová, in: Wikipédia.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaèek, PhD., 2014