Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 166 of 387)
 

  kultúra hudobná


– pretváranie zla na dobro a škaredého na krásno v hudbe a prostriedkami hudby. Táto transformácia sa odohráva v procese hudobnej tvorby, v praktickointerpretačnej činnosti a v procese hudobnej recepcie. Hodnota hudby a jej prvkov závisí od miery ich participácie na kultúre.

 

Cf hudba, kultúra, veľkosť skladateľa, výhudobňujúcno.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014