Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 67 of 387)
 

  diakríza


= diferancia –  opozitum k synkríze; oddeľovanie, rozpletanie, rozlišovanie sa, produkovanie diferencií, neznášanie sa.

 

Cf kríza, synkríza.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014