Category Archives for Nezaradené

Poznámky, excerpty D

 intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž dekonštrukcia (Derrida, J.) „rozloženie“ binárnych opozícií západnej filozofie … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty D

Poznámky, excerpty V

intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž význam (Derrida, J.) výsledok vzťahov medzi textami čiže … Continue reading

28. decembra 2014 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty V

Poznámky, excerpty N

  intro # A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž narácia príbeh, usporiadané sekvenčné zhrnutie udalostí (cf … Continue reading

27. decembra 2014 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Poznámky, excerpty N

konkordancia (synkriticizmus)

– súsrdečnenie (doslovne podľa lat. con-cor-dantia, čo približne znamená: “sú-srdeč-nenie”), milujúcno s opätovaním; maximom konkordancie je synkriticizmus ako spôsob života (čiže nielen ako alebo predovšetkým filozofické učenie). Cf 8. téza synkriticizmu, ekonomika žičlivosti (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na konkordancia (synkriticizmus)

Pokračovanie úvodu

[menej] Údaje o Pomocnom slovníku filozofa možno nájsť v článku Charakteristika slovníka. Na stránke sa ďalej podávajú informácie o filozofii vôbec, jej zdrojoch a kontexte. Slovník i obsah stránky sa opierajú o autorovu koncepciu synkriticizmu.   Ďakujeme za návštevu     

19. decembra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pokračovanie úvodu

hranica systému

– množina hraničných podsystémov systému. Odkazy: systém

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na hranica systému

okolie systému

– množina prvkov alebo systémov, ktoré sú za hranicami systému a sú so systémom vo vzťahu interakcie. Odkazy: systém

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na okolie systému

výstup systému

– množina väzieb, ktorými systém pôsobí na okolie. Odkazy: systém

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia, Nezaradené | Komentáre vypnuté na výstup systému

metóda

– ľudská cieľavedomá činnosť tvorená konečnou postupnosťou krokov po ceste od východiska/východísk k cieľu/cieľom v konečnom čase. Táto činnosť sa môže vykonávať v oblasti praktickej alebo v oblasti myšlienkovej, v súlade s čím  sa potom hovorí o metódach praktických a … Continue reading

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na metóda

kontrafaktualita

– vlastnosť výpovede o nejakej udalosti, ktorá sa nestala, ale mohla by sa stať, keby sa veci vyvíjali ináč, ako sa v skutočnosti (fakticky) vyvíjali. Nejaký výrok sa vyznačuje kontrafaktualitou čiže je kontrafaktuálny vtedy, keď vypovedá o situácii, ktorá nenastala, … Continue reading

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na kontrafaktualita

lokalita (fyzika)

– predpoklad, že nijaké pôsobenie sa nemôže šíriť rýchlejšie ako rýchlosť svetla vo vákuu.  

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na lokalita (fyzika)

nanofyzika

– časť fyziky pevných látok skúmajúca vlastnosti látky v nanometrových rozmeroch. S úvahami o možnosti manipulovania s jednotlivými atómami v nanometrových rozmeroch prišiel prvýkrát Richard Feynman v roku 1959. Internet: nanofyzika, in: Glosář Aldebaran

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na nanofyzika

predmet filozofie

– najvšeobecnejšie vlastnosti a súvislosti entít. Odkazy: filozofia

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na predmet filozofie

metóda filozofie

– rozlišovanie medzi entitami, medzi ich vlastnosťami, medzi ich súvislosťami a tvorba filozofických pojmov. Odkazy: filozofia, metóda

17. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na metóda filozofie

úkon

– jednoduchá súvislá činnosť, výkon; sústavu ustálených úkonov niekedy označujeme ako mechanizmus. Odkazy: operácia logická  

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na úkon

operácia logická

– úkon (operácia), pomocou ktorého sa z už existujúcich daných myšlienok tvoria myšlienky nové. Definícia logickej operácie sa odlišuje podľa odborov, v ktorej sa táto definícia uskutočňuje, napríklad v matematickej logike sa logická operácia vymedzuje ako konštruovanie zloženého výroku z … Continue reading

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na operácia logická

Legowicz, J.: Prehľad dejín filozofie (1972)

Legowicz, Jan Prehľad dejín filozofie. Základy doxografie. Bratislava Obzor 1972 668 s.

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Tags: , | Komentáre vypnuté na Legowicz, J.: Prehľad dejín filozofie (1972)

dĺžka

– rozmer niečoho v smere osi.

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na dĺžka

miera dĺžková

− miera na určovanie dĺžky.

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na miera dĺžková

meter

– základná jednotka dĺžkovej miery v metrickej sústave mier a váh. Značkou metra je m.

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na meter

Poznámka k zoznamu vpravo

Vpravo sú odkazy na články mimo týchto stránok. O synkriticizme sa hovorí v Glosári. Na články v češtine a iných jazykoch odkazujú pripojené skratky: angl.   na text v angličtine čes.      . . . . . .  v češtine EB       . … Continue reading

22. júna 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Poznámka k zoznamu vpravo

Náhľad vstupnej stránky Pomocného slovníka filozofa

 

26. mája 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Tags: | Komentáre vypnuté na Náhľad vstupnej stránky Pomocného slovníka filozofa

Rodový erb

Erb rodu Piaček Pozri aj: herési és oláhsági Piacsek

26. mája 2012 by jpiacek
Categories: Nezaradené | Komentáre vypnuté na Rodový erb