11 Search Results for egocentripetálnosť

egocentripetálnosť (synkriticizmus)

– aktívna sebastrednosť, krajná poloha hypertrofie ega, ktorá prakticky vyraďuje iné formy sociálnej interakcie ako hmotné; podstata zvecnenia ľudí, završujúca príčina smrti našej civilizácie. Na individuálnej úrovni sa v súčasnosti egocentripetálnosť prejavuje najzjavnejšie v podobe nezastaviteľného egotoku (pozri: egorea). Cf revolúcia … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na egocentripetálnosť (synkriticizmus)

Hlúposť a nenávisť

vytvorili v Európe hypertoxickú atmosféru pre hľadanie východísk zo závozu, v ktorom sme uviazli. Zavládol úpadok, degradácia a izolovanosť, (až na výnimky) nesamostatnosť a závislosť prakticky vo všetkom, zatemnenie mysle, stiesnenosť a neistota. Tento mnohovrstevnatý a takmer všeprenikajúci marazmus spraviť … Continue reading

22. júna 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Hlúposť a nenávisť

Špecifikum druhej osovej doby,

ktorej nástup sa napokon definitívne presadil, čo tak v globálnom rozmere dramaticky prežíva každé dospelé ľudské indivíduum, spočíva v presmerovaní vektora hlavného záujmu človeka do svojho vlastného vnútra. Vonkajšok sme vyčerpali, aj keby sme energiu a suroviny dokázali čerpať z … Continue reading

28. apríla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Špecifikum druhej osovej doby,

Zdroj našej hlúposti

Zdrojom našej, keď chcete: mojej, hlúposti je egocentrizmus a jeho spontánny prechod do egocentripetálnosti. Keď dieťa nenaučíme podeliť sa o maškrtu, ktorú dostalo na narodeniny, v prvom rade s druhými, zostane egocentrikom, a teda možnosťou hypertrofie jeho ega. Zostávať alebo … Continue reading

10. apríla 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zdroj našej hlúposti

O stave našej civilizácie a jej liečení

Stav, situáciu alebo koniec západnej civilizácie Piaček aforisticky s nietzscheovskou alúziou naznačuje po nemecky slovami: Gott ist tot, das Weib ist ermordet und der Mann ist gestorben (Boh je mŕtvy, ženu sme zabili a muž zomrel) (cf. Synkriticizmus – filozofia konkordancie, … Continue reading

12. mája 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na O stave našej civilizácie a jej liečení

revolúcia sociálna (synkriticizmus)

– civilizačný (pod)proces spočívajúci v polemistickom vnucovaní zmeny druhým bez deegoizácie sprevádzanom spravidla sociálnou katastrofou alebo vyúsťujúcom do nej; replikácia starého spoločenského poriadku rozširovaním egoizácie a realizovaním seba alebo ega. Egorealizácia alebo sebarealizácia vyúsťuje do katastrofy v dôsledku inštitucionalizácie štruktúry … Continue reading

08. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na revolúcia sociálna (synkriticizmus)

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

– dedič vzťahu zákona Noci a zákona Kreontovho (k tomuto cf text Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií); v dnešných časoch vzťah s azda najväčším potenciálom dramatickosti, pretože ide o vzťah živého s umierajúcim (alebo mŕtvym): neustále tu hrozí utváranie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

egorea (synkriticizmus)

– jeden z prejavov egocentripetálnosti; podobná porucha ako logorea (gr. logorrhoea = chorobná uvravenosť, doslova: rečotok), no ešte horšia, pretože pri egotoku naše ego “hovorí” aj vtedy, keď zdanlivo mlčíme a trebárs “len” snívame, predstavujeme si, túžime, všakovako vajatáme, blúznime … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na egorea (synkriticizmus)

ja (synkriticizmus)

– hlavný predpoklad replikovania starého; odstrániť tento predpoklad možno deegoizáciou; replikovanie ja, ega, korešponduje s replikovaním civilizácie, pozri smrť civilizácie. Ja je predmetom skúmania synkriticistickej egológie ako súčasti synkriticistickej antropológie a sčasti aj synkritizovanej psychológie. Názorným zviditeľnením a zhmotnením ega … Continue reading

04. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ja (synkriticizmus)

Register E

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← DF → ego (synkriticizmus) egocentripetálnosť (synkriticizmus) egoizácia (synkriticizmus) egorea (synkriticizmus) egorealizácia (synkriticizmus) Einstein, Albert (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) ekológia ekológia (Ekologický slovník) ekológia hlbinná, in: Wikipedie ekonómia (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Ekonomický slovník, in: EuroEkonóm.sk ekonomika žičlivosti (synkriticizmus) éma (synkriticizmus) … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register E