Zvrhnutie

nezmyselného alebo vôbec toho, čo sa nepáči, napr. dementokracie, je ťažké, no ešte ťažšie je vybudovať zmysluplné, pretože na zhodenie stačí vojenský rozum, intriga či dokonca nerozum alebo prosto bláznovstvo, no pri budovaní a udržaní vybudovaného musí mať hlavné slovo rozum občiansky alebo konštruktívny, ktorý pri malom národe musí šikovne zohľadňovať navyše aj konšteláciu síl mocností. Budovať sa v druhej axiálnej dobe stalo nudným, alebo prinajmenšom nudnejším než rozkladať, lebo na strane rozkladu je väčší stupeň automatizmu než na strane tvorby. Úlohou je obľúbiť si tvorbu a podľa nás dokonca aj inakosť (druhých a budúcnosti): kreativitu vo všetkých vývinových pásmach kultúry, počnúc umením štátnickým až po umenie každodenného života, o umení umelcov alebo pedagógov ani nevraviac.

08. júla 2021 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Zvrhnutie