Tandem šaša a vreckára

je bežný trik nielen v autobusoch alebo na predvianočných trhoch: komediant zaujme pozornosť a vreckár zatiaľ vybieli vrecká. Na štátnych úrovniach ide o vybielenie národných bohatstiev. To, že si to neuvedomuje prostý ľud, neudivuje možno už od shakespearovských čias alebo ešte skôr, prekvapujúce je, že si to dnes neuvedomuje ani inteligencia.

Pri našom gašparkovom divadle však popri prostých ekonomických efektoch jeho aktérov treba zohľadňovať aj účinky na ich divákov, ktorí síce môžu roztrhať kulisy aj s Gašparkom na kusy, no uvoľnia tým takmer nikým nepozorované reálne geopolitické presuny, o vojskách ani nevraviac. A tie sú zmyslom stredoeurópskych gašparkových hier. Gašparko pôjde do odpakového koša, no vojská už celkom nehatene aj cez územie našej vlasti na východ.

Štátnici, ktorí vymenia Gašparka, musia mať okrem rozumu a charakteru aj odvahu dívať sa tvárou v tvár enigmatickosti doby (pozri Špecifikum druhej osovej doby), na vodách ktorej sa pohupuje škrupinka našej krajiny.

K pochopeniu (osobnostnoindividálnej, medicínskej…) nezmyselnostnej stránky udalosti, jej (ekonomickej, politickej…) zločinnostnej stránky a stránky geostrategickej pozri článok historia syncritica (synkriticizmus) in: Pomocný slovník filozofie.

20. októbra 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Tandem šaša a vreckára