Anglicko-slovenský slovníček

A
A cup of tea, please. Prosím si šálku čaju. prosiť si, šálka
A storm’s coming. It’s going to rain. Prichádza búrka. Bude pršať. prichádzať
As you wish. Ako si želáte. želať si
B
Be so kind as to shut the window. Buďte taký láskavý a zavrite okno. byť, zavrieť
C
Can I go now, please? Môžem už ísť, prosím? môcť, prosiť
Cheerio. Zbohom.
Come in please. Vstúpte, prosím. prosiť, vstúpiť
Could you do me a favour? Urobili by ste mi láskavosť? ja, urobiť
G
Give my (best) regards to your wife. Pozdravujte odo mňa svoju manželku. ja, manželka, pozdravovať
Good afternoon. Dobrý deň. Dobré popoludnie.
Good morning. Dobré ráno. dobrý
H
Here you are. Prosím. / Nech sa páči. páčiť sa, prosiť
I
I like it here as long as it doesn’t rain. Páči sa mi tu, pokým neprší. páčiť sa, pršať
I want full board / half board. Chcem plnú penziu / polpenziu. chcieť, penzia, polpenzia
I wish you good luck. Prajem vám veľa šťastia. priať, vy
It’s muddy. Je blato. byť
It’s very cold / hot today. Dnes je veľmi chladno / horúco. byť
L
Let me introduce myself: My name’s Peter Prom. Dovoľte, aby som sa predstavil: Volám sa Peter Prom. dovoliť, predstaviť sa, volať sa
Let’s hope it keeps fine for the weekend. Dúfajme, že na víkend sa udrží pekné počasie. dúfať, udržať sa, pekný
M
Modes of Introduction Spôsoby predstavovania  predstavovanie
Mr. Brown, I’d like you to meet my daughter. Hwo do you do − How do you do. Pán Brown, rád by som vám predstavil svoju dcéru. Teší ma − Teší ma. predstaviť, dcéra, tešiť, ja
My wife is expecting a baby. Manželka čaká dieťa. čakať, moja žena
N
No entry. Vstup zakázaný.
S
She introduced me to her parents. Predstavila ma svojim rodičom. ja, predstaviť, rodičia
Show me how to do it, please. Ukážte mi, prosím, ako to mám robiť. mať, prosiť, ukázať
T
Take care, it’s slippery. Dávaj pozor, šmýka sa. davať pozor, šmýkať sa
Take it or leave it! Ber alebo nechaj tak! brať, nechať
Take your umbrella in case it rains. Zober si dáždnik, keby pršalo. zobrať si, pršať
The twins take after father. Dvojčatá sa podobajú na otca. podobať sa na, otec
W
We want bed and breakfast. Chceme nocľah s raňajkami. chcieť, raňajky
What would you like? Čo si želáte? Čo by si chcel? chcieť, želať si
What’s the price of a single room at this hotel? Čo stojí jednoposteľová izba v tomto hoteli? stáť, jednoposteľový
What’s the weather like? Aké je počasie? aký, byť
We want bed and breakfast. Chceme nocľah s raňajkami. chcieť, raňajky
Will you pass me the salt, please. Podáte mi soľ, prosím? podať, prosiť

 

27. decembra 2014 by jpiacek
Categories: angličtina | Komentáre vypnuté na Anglicko-slovenský slovníček