príčina (Aristoteles)


– hovorí sa o nej „v štyroch významoch: v prvom význame hovoríme, že príčina je podstatou a bytnosťou – lebo ‚prečo‘ nás vedie ku konečnému pojmu, prvým ‚prečo‘ však sú príčina a počiatok –; v druhom význame je príčinou látka a podmet; v treťom význame je príčinou to, odkiaľ je počiatok pohybu; v štvrtom význame, v protiklade k tretiemu, je príčinou účel a dobro, lebo to je konečný cieľ všetkého vzniku a všetkého pohybu“  (122;247 – 248).

Napríklad pri dome je hybnou príčinou umenie a staviteľ, účelom dielo, látkou zem a kamene, tvarom pojem   (122;272).

Odkazy:

Aristoteles

24. októbra 2013 by jpiacek
Categories: Aristoteles, filozofia | Komentáre vypnuté na príčina (Aristoteles)