zlo (synkriticizmus)

škodenie (najmä druhým). Na strane konania zla je väčší stupeň automatizmu, než na strane konania dobra. Napríklad nevychovať dieťa je podstatne ľahšie než ho vychovať, na zničenie domu stačí triviálna nepozornosť, na jeho vybudovanie treba vynaloženie obrovského úsilia. Boj proti zlu zlo replikuje. Princíp žičenia inakosti hovorí, že máme byť miestom prerušenia konania zla, nemusíme napríklad opakovať chyby rodičov alebo nepriateľov. Môžeme nekonať tieto chyby. Môžeme nefajčiť, neopíjať sa, nevraždiť atď. Boj proti chybám chyby replikuje: stačí, keď sa chýb nebudeme dopúšťať. Ľudské indivíduum je miesto možného prerušenia konania zla. Zastaviť konanie zla mnou je ľahšie, ako zastaviť v konaní zla niekoho druhého. Podmienkou premeny možnosti prerušenia konania zla na skutočnosť prerušenia konania zla je deegoizácia.

Cf nastávanie zla (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zlo (synkriticizmus)