výhudobňujúcno (synkriticizmus)

výumeňujúcno na hudobný spôsob, emergencia umeleckohudobnej reality samozrejme v hudobnom tvorivom procese skladateľa ale aj (a možno ešte viac) za jeho hranicami v rámci hudobnej recepcie okrem iného aj hudobného diela.

Z hľadiska synkriticizmu a najmä perichronozofie je mimoriadne inšpirujúcim podnetom skúmania výhudobňujúcna Janáčkova koncepcia sčasujúcna (sčasovací) s jej fundamentálnou terminologickou výbavou: sčasovka, sčasování, nápěvky mluvy a spletna a otvorením otázky predhudobnočasového (i bezčasového, predčasového vôbec?) zdroja hudobnej časovosti a jej štrukturujúcna (111;242 an.).

Cf hudba (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výhudobňujúcno (synkriticizmus)