veda synkritická (synkriticizmus)

(scientia syncritica)

– súbor synkritizovaných vedeckých disciplín čiže vedeckých disciplín (vied) 1. participujúcich na procesoch transformácie zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie a 2. stojacich na princípe nereduktívneho usúvzťažňovania čiže synkritiky svojho obrazu príslušnej oblasti reality a tejto oblasti samej; pozri napríklad historia syncritica, synkritická pedagogika, synkritická umenoveda, synkritická politológia, synkritická antropológia a ďalšie synkritizované disciplíny.

Cf  synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda synkritická (synkriticizmus)