problém (synkriticizmus)

– špecifický významový útvar, v ktorom kondenzuje spiritualizácia ťažkosti a ktorý tvorí prvý krok na chronickej ceste vyrovnávania sa s ťažkosťou. Problém nachádza svoj výraz v otázke alebo otázkach. Viac alebo menej usporiadaný súbor problémov tvorí problematiku. Špeciálne vedy (matematika, fyzika etc.) si zakladajú na svojich špecifických zásobníkoch problémov. Problémy, problematiky a zásobníky problémov sú z hľadiska synkriticizmu kultúrnym výtvorom potiaľ, pokiaľ prispievajú k premene zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne. Dôležité miesto zaujíma významový útvar problému vo filozofii, ktorá sa z istého hľadiska dá chápať ako cieľavedomá generátorka problémov, vzhľadom na čo sa nezriedka stretáva s odmietavým stanoviskom zo strany parafilozofického: nefilozofi poukazujú na to, že filozofia problematizuje a spochybňuje aj tam, kde “nemá”, kde sa to “nepatrí”. Synkriticizmus zasa zahliada istú ambivalentnosť významových útvarov zvaných “problémy”, ktorú vidí v ich zdržujúcne na ceste anihilácie ťažkostí. Problematizácia totiž otvára chronickú cestu vyrovnávania sa s ťažkosťami, na ktoré narážame, a odvádza nás od cesty perichronickej.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na problém (synkriticizmus)