perichronozoféma (synkriticizmus)

významový útvar, ktorý vznikol ako výsledok poznania tej ktorej perichronémy; perichronozofémy tvoria štrukturálne zložky perichronozofického obrazu perichrónie čiže bezčasia; rozlišujeme perichronozofémy implicitné (latentné, nevýslovné) a perichronozofémy explicitné (patentné, výslovné); ako príklad implicitnej perichronozofémy by mohol slúžiť Minkowského pojem priestoročasu alebo v súčasnej dobe rozpracúvaný pojem predpriestoročasu (angl. prespacetime); explicitnými perichronémami sú pojmy prochronémy, enchronémy, metachronémy, perichrónie atď.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronozoféma (synkriticizmus)