kotidianistika (synkriticizmus)

– cieľavedomé pestovanie umenia každodenného života (artis vivendi cottidianae), ktorého základom je schopnosť anihilovať časové vakuoly v konaní (atemporalistika). Veľkým majstrom kotidianistiky bol Ján Albrecht, ktorý ju dokázal neobyčajne výdatne a prakticky kedykoľvek aplikovať v rámci pedagogickej činnosti, organizácii hudobného (umeleckého) života, ale aj v bežnom styku s ľuďmi na ulici, v zamestnaní a pod. Jedným z indikátorov toho, že sme pokročili v umení každodenného života, je vnútorná vyrovnanosť, pocit zmysluplnej spokojnosti, vedomie, že ktorýkoľvek nasledujúci okamih nášho života je okamih dosiahnutého cieľa (anihilácia časovej vakuoly medzi terajším a tzv. budúcim okamihom), schopnosť zastaviť negatívnu emóciu, ako hnev, rozhorčenie a podobne. Významným zdrojom kotidianistiky je schopnosť prežívať estetickú radosť pri (re)produkcii umeleckého diela i pri jeho recepcii.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na kotidianistika (synkriticizmus)