joga (synkriticizmus)

– z pohľadu synkriticizmu ide vlastne o artistiku osnovanú koniec koncov na védskej a tantrickej tradícii. Synkriticizmus sa v rôznych nezriedka si vzájomne protirečiacich školách alebo smeroch jogy orientuje ich synkritizáciou, t. zn. nereduktívnym usúvzťažňovaním na báze princípu žičenia inakosti. Synkritizácia a žičenie inakosti sú však omnoho dôležitejšie vzhľadom na recepciu jogy z prostredia inej kultúry (pozri interkulturalita).

Cf joga (Bhagavadgíta) (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na joga (synkriticizmus)