hodnota (synkriticizmus)

– miera podielu alebo stupeň participácie na premene zla na dobro, škaredého na krásne, menej dobrého na lepšie, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na dobré alebo krásne; stručne povedané: hodnota je miera participácie na kultúre. Napríklad hodnotu fyziky, filozofie, človeka, jablka, ohryzku, špendlíka, hviezdy, myšlienky, sna, túžby, boha, činu, chcenia, mravca, exkrementu, skrutky, lode, suchého listu, choroby, zdravia, oka, filatelie, hry, vraždy, vojny, opery, úsmevu, žmurknutia atď. tvorí miera ich participácie na kultúre: čím väčšia participácia, tým väčšia hodnota, čím menšia participácia, tým menšia hodnota. Mimoriadne dôležitou hodnotou je zmysel, pretože iba ním môže mať hodnotu aj niečo, čo na kultúre nielenže neparticipuje, ale ju dokonca ničí. Napríklad vražda alebo nezmysel nemajú hodnotu; hodnotu má iba ich pochopenie, čiže ich zmysel, peirceovsky povedané: uvedomenie si ich praktických dôsledkov; synkriticisticky povedané: uvedomenie si ich dôsledkov pre kultúru.

Hodnotu skúma synkriticistická axiológia.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hodnota (synkriticizmus)