funkcia estetická (synkriticizmus)

– uspokojujúcno estetických potrieb vyvolávaním estetických zážitkov, ku ktorému dochádza participáciou na premene škaredého na krásne, menej krásneho na krajšie a neutrálneho na krásne čiže účasťou na estetickej vrstve kultúry. Zameraním sa uspokojujúcna estetických potrieb na ten ktorý aspekt (útvar, činnosť, vrstvu atď.) archetypálneho bazálna sa spúšťa superpozícia premeny tohto aspektu na estetický objekt a premeny vykonávateľa tejto transformácie na homo aestheticus (umelca, recipienta umeleckého diela alebo estetického objektu atď.). Povaha tejto formy superpozície je ireducibilná na iné formy superpozícií tvoriacich archetypálne bazálno a zároveň s nimi synkriticky usúvzťažnená.

Estetická funkcia v naznačenom zmysle je súčasťou predmetu synkritickej estetiky.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).


 

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na funkcia estetická (synkriticizmus)