filozofia 21. storočia (synkriticizmus)

filozofia, v ktorej vývine možno rozpoznať dve hlavné línie: 1. líniu trvania na vecnom a argumentatívnom filozofovaní už nerelegovanom čisto len do sféry analyticko-filozofických spôsobov filozofovania, ale pestovanom aj vo sfére označenej svojho času ako kontinentálna filozofia a 2. líniu v podstate kopírujúcu globálny chaos, jeho prenos do textotvorieb a myslí. Dnes už teda proti sebe nestojí scientistická a antiscientistická respektíve analyticko-filozofická a kontinentálno-filozofická tradícia alebo kultúra. Tieto línie dnes jasne vykazujú črty explicitnej spolupráce alebo koordinácie. V dvadsiatom prvom storočí máme tak pred sebou na jednej strane v náročnej fáze vývoja sa ocitnuvšie disciplinované filozofie/filozofémy kontrolované kategoriologickou sebareflexiou a na druhej strane rozklad filozofovania spočívajúci v strate posledných zvyškov profesionálnej sebadisciplíny a profesionálnej sebareflexie.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia 21. storočia (synkriticizmus)