filozoféma (synkriticizmus)

– ľubovoľná štrukturálna súčasť filozofie alebo prvok jej štruktúry (éma). Podľa synkriticizmu ňou môže byť aj sama filozofia. Hlavným nástrojom členenia filozofie na filozofémy respektíve vyčleňovania filozofém z nej je systémová analýza filozofie. K tomu však, aby sa uplatňovanie systémovej analýzy pri odhaľovaní a skúmaní filozofém zmenilo na systematickú filozofickú náuku o filozoféme alebo filozofémach čiže na filozofémológiu, je potrebné skúmať ontologický status filozofém prostriedkami synkriticistickej ontológie. Synkriticistická filozofémológia sa tak stáva cestou synkriticistickej filozofie filozofie ako filozofickej zložky (filozofickej disciplíny) synkriticistickej metafilozofie.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozoféma (synkriticizmus)