epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca poznanie predovšetkým sub specie kategórií synkrízy a synkritiky. Na rozdiel od širšie koncipovanej synkriticistickej gnozeológie sa v synkriticistickej epistemológii pozornosť sústreďuje v prvom rade na poznanie vedecké (vrátane jeho foriem podľa tej ktorej špeciálnovednej disciplíny, napríklad identifikácia špecifika poznávacieho procesu v rámci kvantovej mechaniky). Z pozície synkriticizmu sa však v obidvoch týchto noetických disciplínach podčiarkuje odlišnosť ontologického statusu výsledku poznávania od statusu poznávaného predmetu.

Cf bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)