ematika (synkriticizmus)

– kompletná štruktúrna vybavenosť učitej entity, systém ém, napríklad pojmu filozofie a filozofie, pojmu človeka a človeka etc. Napríklad ematika pojmu človeka odhaľuje iný ontologický status ako ematika človeka. Táto odlišnosť ontologických statusov sa v synkriticizme neustále zdôrazňuje, pretože strata jej videnia má ďalekosiahle negatívne následky pre entity odlišného ontologického statusu. Ematika obrazov sa kardinálne odlišuje od ematiky zobrazovaného napriek ľubovoľnému počtu odhaliteľných korešpondencií. Korešpondencie (napríklad modely) umožňujú ovládať, ematika umožňuje milovať (mať potešenie z inakosti a žičiť ju), pretože umožňuje inakosť vôbec zahliadnuť. Napríklad filozofématika ako otvorený súbor filozofém je predmetom filozofémológie, problematika (otvorený štruktúrovaný súbor problémov) je predmetom problemológie, tematika (súbor tém) je predmetom tematológie atď.

Cf logos (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ematika (synkriticizmus)