dôležitosť (synkriticizmus)


– jadro fenoménu významu/zmyslu: dôležité (o. i. hodné pozornosti) je iba to, čo je. Dôležitým nie je ani to, čo bude, ani to, čo bolo, pokiaľ dôležitým nie je to, čo je. Ak nie je dôležité to, čo je, dôležitým nebolo ani to, čo bolo, a dôležitým nebude takisto ani to, čo bude. Dôležitosť je ten – z hľadiska imanencie – jadrový aspekt alebo prvok významu, ktorý možno označiť ako potrebnosť a podstatnosť.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na dôležitosť (synkriticizmus)