dejiny filozofie synkriticistické (synkriticizmus)


disciplína synkriticistickej filozofie, bez ktorej by bolo nemysliteľné vybudovanie FILIT-u a rozvíjanie naň nadväzujúceho Pomocného slovníka filozofa, pretože synkritizovanými prostriedkami štandardných dejín filozofie umožňuje tvorbu obrazu diachronického rezu filozofiami svetových kultúrnych tradícií, najmä širokochápanej západnej/atlantickej (judaistickej, kresťanskej a islamskej), indickej a čínskej. Metóda oindexovania aplikovaná v rámci postupov synkriticistických dejín filozofie však umožňuje preparovať aj protofilozofické významové útvary, ktoré emergovali aj mimo spomenutých hlavných svetových filozofických tradícií, a síce v kultúrnom okruhu predkolumbovskoamerickom, subsaharskoafrickom a možno aj ďalších. Synkriticistické dejiny filozofie majú od počiatku silný akcent komparatívnofilozofický opierajúci sa o princípy analýzy interkulturálneho dialógu. Synkriticistické dejiny filozofie úzko spolupracujú o. i. s tým, čo označujeme termínom historia syncritica súc inšpirované takými autormi, ako A. de Libera (pozri Libera, A. de: Středověká filosofie (2001)).

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na dejiny filozofie synkriticistické (synkriticizmus)