celok predsynkriticky daného (CPD) (synkriticizmus)


– všetko to, čo je dané pred započatím skúmania v rámci synkriticizmu; v Husserlovej fenomenológii celku predsynkriticky daného zodpovedá predvedecký (alebo životný) svet (Lebenswelt, life-world).

Cf dané (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na celok predsynkriticky daného (CPD) (synkriticizmus)